باغچه هوشمند با اکوسیستم eve

 

 
اگر به دنبال داشتن یک خانه هوشمند هستید،باید بدانید تنها زمانی این کار معنی می یابد که حیاط و باغچه خود را نیز هوشمند کنید. اکوسیستم eve به شما کمک می کند که توسط تبلت یا گوشی هوشمند خود حیاط خود را کنترل کنید. کنترلر eve با سنسورهای رطوبت adam کمک می کند تا بدین ترتیب eve بتواند تصمیم مناسبی را برای داشتن حیاط و باغچه مناسب اتخاذ نماید. با قرار دادن سنسورهای  adam در تمام دوربین های حیاط می توان eve را طوری برنامه ریزی کرد تا در موقعیت لازم منطقه مورد نیاز را آب یاری کند. و اگر شما از سنسورهای adam استفاده نکنید eve از اطلاعات هواشناسی برای آب دادن استفاده می کند. eve همچنین با استفاده از این اطلاعات آب پاش را در یک روز مشخص روشن می کند تا کار آبیاری انجام شود یا اگر بداند که یک روز بسیار گرم است، از مقداری آب بیشتر استفاده می کند.
منبع: مجله ساختمان هوشمند