آموزشی

شدت روشنایی: 3,300انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: SVGA ، کنتراست: 20000:1، عمر لامپ: 5000/10000 ساعت
شدت روشنایی: 3,000انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: SVGA ، کنتراست: 15000:1، عمر لامپ: 4,500 ساعت
شدت روشنایی: 2,700 انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: SVGA ، کنتراست: 3000:1، عمر لامپ: 5,000 ساعت
شدت روشنایی: 3,000 انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: SVGA ، کنتراست: 15000:1، عمر لامپ: 4,500تا 10000 ساعت
شدت روشنایی: 3,300انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: SVGA ، کنتراست: 20000:1، عمر لامپ: 5000/6000/10000 ساعت
شدت روشنایی: 3,000انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: XGA ، کنتراست: 15000:1، عمر لامپ: 3500/5000 ساعت
شدت روشنایی: 3,500انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: WXGA ، کنتراست: 15000:1، عمر لامپ: 3500/5000 ساعت
شدت روشنایی: 3,000 انسی لومنس، تکنولوژی تصویر: DLP، وضوح تصویر: WXGA ، کنتراست: 15000:1، عمر لامپ: 4000/6000 ساعت
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH