رزومه سالن کنفرانس

عنوان پروژه عنوان پروژه
مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان(هتل ولایت 2)  
بیمارستان رضوی  
اداره کل نوسازی مدارس زاهدان  
آرامگاه مدرس کاشمر  
اتاق بازرگانی  
سرپرستی بانک تجارت  
مرکز مدیریت حوزه علمیه  
سازمان نظام مهندسی  
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 سازمان عمران و توسعه گلبهار  
 حوزه علمیه سلیمانیه مشهد  
 پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد  
 مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد  
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  
 سرپرستی بانک مسکن (سالن همایش)  
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی  
 فرهنگسرای ارم  
 مرکز آموزش علمی صنعتی خراسان  
دانشگاه فردوسی مشهد  
 سازمان بازرگانی  
 سالن کنفرانس استانداری خراسان رضوی  
 اداره منابع طبیعی استان خراسان رضوی  
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
 شرکت پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه  
 دفتر تبلیغات اسلامی  
 کانون تبلیغات حوزه  
 مرکز بهداری شمالشرق سپاه  
 سازمان نظام پزشکی